Електротехника за бита и съветиКак да направя

Как да използваме луксметър?

Луксметърът е уред за измерване на осветеност. Използва се редовно в професионалната дейност на различни специалисти като електротехници, инспектори по охрана на труда, специалисти по интериорно озеленяване, вътрешен контрол и др. В някои случаи измерването на светлината е необходимо, тъй като съществуват законови стандарти за нивата на осветеност на работното място. Например, нормативно регламентираният минимум за осветеност на работната повърхност в офиси и кабинети е 300 lux*.В други случаи, като интериорното озеленяване, измерването се налага, за да се установи дали светлината на конкретното място е достатъчна за определени растителни видове – за сенкоиздръжливите минимумът е 500 lux, за светлолюбивите трябва да се осигури светлина в диапазона 1000 – 1500 lux.

Луксметър

Разбери повече за параметрите на луксметъра

Мерната единица, в която се реализира измерването е, лукс (lux). Той представлява осветеността в лумени на квадратен метър площ.

1 lux = 1 lumen / m2

Луксметърът предоставя отчет директно в мерната единица lux. Уредът е изключително лесен за използване. Основните елементи на устройството му са:

  • Тялото на уреда, върху което са разположени дисплеят с показанието, бутон ON/OFF за включване и изключване и бутон за избор на скала на измерването.
  • Сензор за измерване на светлината.
  • Бутон за задържане на измерената стойност.

Как да работим с луксметър?

Как да използваме луксметър? 1

Избери луксметър от Викиват

  1. Включете луксметъра и поставете сензора в хоризонтално положение на мястото, където искате да направите измерването. Това може да е работната повърхност бюро в офис или производствено помещение, или перваза на прозорец, където отглеждате растения. Имайте предвид, че ъгълът под който държите сензора, оказва влияние върху отчета. Най-високи нива на осветеност се измерват, ако сензорът е перпендикулярен на източника на светлина.
  2. Изберете скалата на измерване.

Тя има няколко опции:

X1 – 0 до 1999 lux

X10 – 2000 – 19999 lux

X100 – 20000 – 50000 lux

За по-слабо осветени помещения, изберете първата опция. Практически в интериора тя е най-използваната, тъй като в този диапазон се намира и зоната на комфорт на човека. В този случай на дисплея се показва директно отчета, например 274. Това означава, че осветеността на мястото е 274 лукса.

При по-висока осветеност в помещения с южно изложение или в много слънчеви дни, както и в близост до много ярък източник на изкуствена светлина, може да се наложи да превключим към втората опция – X10. Това означава, че реалната осветеност в lux се получава като се умножи показанието на дисплея по коефициент 10. Например, показание 087 се равнява на 870 lux.

За измервания на открито се използва най-често третата опция. При нея показанието на уреда се умножава по коефициент 100.

Ако виждате показание 000 или -000 на дисплея, това означава, че осветеността е твърде малка, за да бъде отчетена по текущо избраната скала и трябва да се превключи към опция с по-нисък коефициент.

Обратно, ако има прекалено много светлина, на дисплея се изписва отчет 1 и в този случай, трябва да преминем към следващата опция в скалата.

  1. При местене на сензора, се изменя и отчетът на дисплея. Осветеността се повишава с приближаването до източника на светлина и намалява с отдалечаването от него. Ако искаме да фиксираме отчета, натискаме бутона Hold, който се намира отстрани на сензора. В този случай отчета на дисплея спира да се изменя и се фиксира към стойността, измерена в момента на натискане на бутона. Това е полезно, когато искате да запишете отчетената стойност. За да продължите с измерването, натиснете бутона повторно и уредът отново преминава в режим на отчитане.

*Приложение 14 към чл. 43 на Наредба 49 за изкуствено осветление на сградите

Автор: Теодора Еротеева (Luxygarden.com)

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button