Индустриална електротехника и автоматикаПотребителска електроника и компютърни системи

Как да стартираме своя първи Raspberry PI проект

Нека стартираме своя първи Raspberry PI проект! За целта , подобно на статията за Ардуино, ще напишем програма, която кара светодиод да пресветва през една секунда. За създаването на проекта са необходими следните компоненти:

  • Джъмпери
  • Светодиод (за предпочитане с червена светлина)
  • Резистор със съпротивление 470 ома
  • Прототипна дъска
  • Най-новата версия на операционната система Raspbian

Светодиодът се свързва с два от пиновете с общо предназначение, които са вградени в Raspberry PI. Пиновете с общо предназначение са такива, чието поведение (включително това дали са входни или изходни) се управлява от потребителя по време на изпълнение на програмата. Raspberry PI взаимодейства с външния електронен свят посредством връзки именно с тези пинове (наричани още главни пинове). В този проект се използват пинове с номера 9 и 11. За осъществяване на връзката между светодиода и платформата, се използва прототипна дъска. Много е важно последователно на светодиода, преди него, да се свърже резистор със съпротивление 470 ома, за да се ограничи стойността на тока, преминаващ през светодиода, до безопасна стойност, която да не доведе до неговото изгаряне.

Raspberry PI проект

За да управляваме входни-изходните пинове на Raspberry PI, ще използваме езика Python, и по-точно специално създадената за тази цел библиотекa Rpi.GPIO. Тя е инсталирана по подразбиране в Raspbian (операционната система на платформата), но за да сме сигурни, че разполагаме с най-новата версия, трябва да свържем нашия Raspberry PI с Интернет, като използваме LAN кабел или WiFi адаптер и след това напичем следните команди (преди това трябва да сме свързали стандартна клавиатура и монитор към платката):

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio

За да накараме светодиода да пресветва през една секунда, трябва да напишем следния Python скрипт, който да съхраним във файл с име “blink.py”:

import RPi.GPIO as GPIO

import time

 

LedPin = 11 # pin11

 

def setup():

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numbers GPIOs by physical location

GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT) # Set LedPin’s mode is output

GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH) # Set LedPin high(+3.3V) to turn on led

 

def blink():

while True:

GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH) # led on

time.sleep(1)

GPIO.output(LedPin, GPIO.LOW) # led off

time.sleep(1)

 

def destroy():

GPIO.output(LedPin, GPIO.LOW) # led off

GPIO.cleanup() # Release resource

 

if __name__ == ‘__main__’: # Program start from here

setup()

try:

blink()

except KeyboardInterrupt: # When ‘Ctrl+C’ is pressed, the child program destroy() will be executed.

destroy()

 

За да се стартира програмата, в командния ред на Raspberry PI се записва:

sudo python blink.py

Трябва да сме в същата директория, в която е запаметен файлът с вашия Raspberry PI проект. За прекратяване на изпълнението на скрипта се използва клавишната комбинация “Ctrl + C”.

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button