Най-успешните приложения на Ардуино и Raspberry PI

Ардуино и Raspberry PI са микрокомпютри с ниска цена, равностойни по функционалност на съвременните персонални компютри, което ги прави приложими в широк кръг от области – от образование до икономика и индустрия.

Основни приложения на Ардуино

През годините Ардуино е вдъхновил множество разработчици, като някои от най-впечатляващите проекти са следните:

Основни приложения на Raspberry PI

Миниатюрните Raspberry PI компютри взаимодействат с околния свят посредством различни сензори, светодиоди, електромотори и др. и позволяват дори на разработчици без много опит да създават сложни проекти, които иначе биха изисквали големи познания в областта на хардуера. Някои от основните приложения на тази платформа са следните:

https://www.youtube.com/watch?v=uu8A_WYbGOw

Както се вижда, обхватът на приложенията на Ардуино и Raspberry PI е много широк и може да бъде ограничен само от въображението на разработчиците!

Вземете Ардиуно платка от Викиват

Exit mobile version