Уреди и средства за запояване

Как да изберем оборудване и консумативи - припой, тинол, флюс

Запояването е специфичен и сложен процес, при който има умения и знания, които се придобиват при сериозно и задълбочено обучение. Спояването е процес на съединяване на две или повече електронни части заедно, чрез топене на спойка около връзката. Спойката или припоят е метална сплав, която при охлаждане създава силна електропроводима връзка между запоените части. При необходимост от демонтиране на запоената част се използва обратния процес, наречен разпояване. За да започнете запояването имате нужда от инструменти за запояване, аксесоари и консумативи. Накратко те са:

 

Вижте всички Уреди и средства за запояване във Викиват ТУК

Обикновено температурата на поялника следва да бъде с около 100°C по-висока от температурата на топене на припоя. При запояване с безоловни припои се препоръчва температурата на човката на поялника да е около 370-380°C. При по-високи температури износването на човката се ускорява.

Използването на олово в припоя се избягва, защото, както знаем, оловните пари са канцерогенни, а оловото замърсява и околната среда. Така днес на много места се използват безоловните припои, в които оловото е заменено със сребро. Заместител на оловосъдържащите припои са сплави като Sn/Ag, Sn/Cu и Sn/Ag/Cu. Тези припои създават доста проблеми при запояване, един от които е по-високата температура на втечняване на припоя. Това може да доведе до увреждане на електронни елементи чувствителни към толкова висока температура. Затова в много производства все още се ползват оловни припои, като, за да се предотврати вдишването на оловните изпарения се използва силна аспирация с различни филтри, а за да се предпазят очите от пръски флюс се ползват предпазни очила.

За предпочитане в електрониката е да се използва неутрален флюс базиран на колофон.

За да се постигне качествена спойка е необходимо човката на поялника предварително да е добре омазана с припой (тинол), а спояваните елементи да са покрити с с флюс и да са нагряти достатъчно, за да се изравни температурата на припоя и запояваните елементи. Така ще има хомогенна здрава високопроводима връзка. Ако не се спазени тези изисквания може да се получи т.н. студена спойка. Тя, както говори името и се получава ако при запояване не е осигурена достатъчна температура на всички елементи на спойката: запоявани части, припой, колофон или флюс. Тогава на външен вид спойката, изглежда като нормална спойка, но при най-малкото движение спояваните части се отделят една от друга. Друга причина за счупване на студената спойка е повишаването на температурата. Причина за студената спойка може да е, че повърхностите са оксидирани и не са почистени предварително с флюс. Коварното при студената спойка е, че изделието изглежда напълно завършено и работещо. Преминава през всички тестове успешно и едва, когато бъде транспортирано и прибрано в склада, спойката се чупи и преустановява връзката между спояваните части.

Вижте всички Уреди и средства за запояване във Викиват ТУК

Как да направим качествена ръчна спойка?

  1. Почистваме спояваните елементи със спирт и ги намазваме с флюс или колофон.
  2. Допираме човката на поялника до запояваният елемент, но малко встрани от точката на запояване, като по този начин загряваме мястото на запояване.
  3. Подаваме тинол към мястото на запояване, като ако температурата е подходяща, тинола са разлива върху спойката. Когато получим добра лъскава повърхност на точката на запояване, отстраняваме внимателно тинола и не мърдаме запояваните елементи. Ако има каквото и да е движение на елементите, спойката става матова и трябва да се запоява наново. Ако тинолът е малко, се виждат ясно краищата на спояваните елементи това се нарича суха спойка.
  4. Оставете запоените части да се охладят преди да ги докосвате или движите.
  5. Почистваме човката на поялника от остатъците припой и други остатъци от спойката чрез гъба или метално кече.
  6. През цялата време на запояването, краят на поялника трябва да се поддържа омазан с припой, което предотвратява корозията му.

Винаги след запояване трябва да измиете ръцете си внимателно за да отстраните всякакви следи от олово по тях. Ако не сте доволни от получения резултат винаги може да пристъпите към разпояване. Това е отделен процес, който също си има своите особености, инструменти, като разпояващи станции, вакуум помпички за припой, разпояващи лентички (ширмовки) и др.

Запояването е увлекателен процес и ако искате да реализирате определена електронна схема трябва да го овладеете. Хубавото е, че инструментите и консумативите за него не са скъпи и когато придобиете опит става любимо хоби. Затова не се притеснявайте да опитвате и да експериментирате.

 

Текст: Д. Костов

Exit mobile version