ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиИндустриална електротехника и автоматикаПотребителска електроника и компютърни системи

Релета за време (таймери)

Кои релета наричаме таймери?

Релетата за време, наричани още таймери, според конструкцията, принципа на действие и начина на изпълнение се разделят на аналогови и  електронни устройства, които служат за превключване на електрически вериги и консуматори по предварително избрана времедиаграма и интервал от време. Според максималния им времеви обхват  познаваме 24 – часови таймери, седмични таймери, релета за време със закъснение при включване (ON-delay), релета за време със закъснение при изключване (OFF-delay), циклични релета за време, многофункционални релета за време, релета за време тип стълбищни автомати и различни комбинации от всичко изброено.

таймери
Към аналоговите релета за време спадат и електромеханичните и механични релета, които не се нуждаят електрическо захранване. Наричат ги също часовникови релета. Те се състоят от механична врътка, чрез която се настройва времето на изключване, свързана към контактна система и часовников механизъм.

таймери

При завъртане на врътката на желаното време, започва обратно отброяване. След изтичане на, зададеното ръчно време, контактната система сменя състоянието си от включено на изключено или обратно. Може след изтичане на заданото време да се включи звуков сигнал (кухненски часовник). Основен недостатък на този тип таймери е, че нямат голяма точност и се използват, когато не се налага да търсим висока точност.

таймери

Режими

Този тип действие може да се реализира и от електронни таймери и се нарича нормален режим на релето за време. Режимът се състои от предварително зададено време, след изтичане на което релето сработва и нормално отворените контакти се затварят, а нормално затворените се отварят. Вариант на този режим е, когато релето има зададено време на изключване, но то започва да тече, когато към него се подаде захранване, ръчно или чрез някакъв тип автоматизиран процес.

3

Когато искаме да постигнем функция с обратното действие, използваме реле за време със закъснение при включване, това е така наречения отложен старт. При тази функция предварително е настроено времето на отброяване и с подаване на захранване към релето, започва отброяване на зададеното време. След неговото изтичане изходът превключва (т.е нормално отвореният контакт на изхода се затваря а нормално затвореният се отваря) и остава в това положение до следващ импулс, прекъсване или рестарт на захранването.

Комбинация от двата режима, описани по горе, се състои в реле за време изпълняващо цикличен режим (режим тригер). Названието тригер идва от формата на кривата на напрежението, представляваща поредица от правоъгълни импулси с дължина, съответстваща на времето на включено и изключено състояние на релето (фиг.1). Релета за време в този режим изпълняват последователност от интервали: на работа и пауза.

9

По-просто казано, предварително се настройват времето на работа и времето на пауза. След подаване на захранване към релето, то задейства контактната система на изхода си. По този начин включва до изтичане на времето на работа. След което се връща в изходно положение (изключва) до изтичане на времето на пауза. След изтичане на това време, релето отново реагира и цикъла се повтаря до следващ импулс, прекъсване или рестарт на захранването.

таймери
Многофункционално реле за време

 

Видове таймери

Когато едно реле изпълнява описаните по-горе функции (отложен старт, времезакъснение при изключване, тригер режим). Както и допълнителни функции, се нарича многофункционално реле.

По-различен е принципа на действие на седмичните и 24 часови релета за време (таймери) наричани още програматори за време. Те представляват механични или електронни релета за време, които се настройват по астрономическото време. При тях, в зависимост от паметта им, имаме възможност да настройваме n-на брой, времена на включване и изключване на електрическите вериги. Според начина им на монтаж, съществуват такива за табло или за контакт.

16
Седмично елекктронно реле за време

 

Таймерите за контакт, освен релейния механизъм имат вграден контакт и се включват директно в подбран контакт на захранващата мрежа, като след тях се включва управлявания консуматор, докато тези за табло, се нуждаят от опрводяване по определена електрическа схема.

17
24 часово механично реле за време

 

При седмичните таймери, първоначално настройваме точните часове на включване и изключване на консуматорите за всеки един ден от седмицата като можем да избираме различни режими за всеки един от тях. След това се подава захранване, за да се активира програмирането на релето. Седмичният режим на работа се повтаря всяка седмица според настройките на предходната седмица.

18
Дисплей на електронен седмичен таймер

При 24 часовите, или още наричани денонощни таймери, в зависимост от нашето желание еднократно настройваме времена на включване и изключване на консуматори само за един ден, като цикъла се повтаря всеки ден.

15

Стълбищни автомати

Релетата за време тип стълбищни автомати се използват най-често в контрола на стълбищното осветление на жилищни сгради, бизнес сгради и др. Принципа им на действие се основава на режима на закъснение при изключване или вече познатия ни нормален режим.

11
Схема на електрическата верига на стълбищен автомат

При свързване на релето по определена схема към консуматорите и подаване на импулс (сигнал старт), чрез бутон за стълбищно осветление, свързаните към релето товари се стартират и работят толкова време, колкото е зададено.

Related Articles

One Comment

  1. В нашето забързано и постоянно развиващо се общество вече имаме каква ли не технология, която помага за по- лесното ни живеене и общуване по между ни.В самият процес на работа също сме доста облагодетелствани, а за нашата безопасност има подобни стриктни часовници, които биха могли при поставяне на определено време а ни напомнят нещо.Тук ни изяснихте основите на тази техника и вече планувам да си закупя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button