Електротехника за бита и съветиКак да направя

Девиаторен ключ за осветление, схема с двоен девиаторен ключ, монтаж на девиаторен ключ

Произход на названието и предназначение на девиаторен ключ

Девиаторен ключ се използва в случаите, когато се налага една лампа да се включва и изключва от две места. Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение. Примери за използването на девиаторен ключ са коридори, стълбища или спални – включвате осветлението когато влизате в коридора и изключвате, в края на коридора, когато излизате; или – влизате в спалнята и палите лампата от ключ разположен до вратата, лягате си и загасяте лампата от ключ разположен до леглото.

Вижте девиаторните ключове ТУК

Схеми с девиаторни ключове

При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Нулевият проводник от захранващата верига отива директно към лампата. Ако коридорът или стълбището е дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата.

Девиаторен ключ за осветление, схема с двоен девиаторен ключ, монтаж на девиаторен ключ 1

Вижте всички електрически ключове ТУК

Как на практика да свържем девиаторен ключ?

Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Нека приемем, че имаме две конзолни кутии в двата края на един коридор, в които имаме изведени по три проводника от типа ПВА-1. Първо трябва да свалим предпазителят и да заголим всички проводници, като внимаваме да не се опират един с друг. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците. Отбелязваме си проводника например с червено тиксо и отново сваляме предпазителя. Взимаме единият девиаторен ключ,  и свързваме фазата от страната на общата клема. От другата страна на ключа има две клеми, от тях пускаме два захранващи проводника към втория ключ, където също влизат в неговите две клеми, а проводника, който захранва консуматора, респ. лампата се свързва от страната на общата клема. За лампата този проводник е фазов. До лампата трябва да изведем и нулев проводник. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа.

Варианти на свързване

Понякога се налага източникът на светлина да се командва от три места, тогава се налага да се използва ключ „схема 8“ или още – кръстат ключ, принципно той може да се разглежда като два девиаторни ключа в общ корпус и общ бутон за управление. Схематично кръстатият ключ се поставя между двата девиаторни ключа, като действието му е да „обръща“ двата проводника. В кръстатият ключ се правят мостчета накръст между клемите, ако не са направени предварително.

Как да свържем лампите с девиаторен ключ и ключ сх.1
Схеми с използване на обикновен и сериен ключ
Стълбищно осветление
Стълбищно осветление

Вижте всички ключове и контакти ТУК

Свързвания с ключове Схема 1, Схема 2, Схема 6 и лихт бутон

На схемите, за пълнота, са показани и по-простите свързвания, с обикновен ключ за осветление – ключ „схема1“, както и със сериен ключ „схема 5“. Серийният ключ се използва за включване на различен брой лампи в един полилей, например. С единият клавиш включваме две лампи, а с втория още три. С това се изчерпват най-използваните схеми за свързване на осветлението в дадена сграда. На практика, много често се налага да се използват разклонителни кутии, в които всъщност, става свързването по избраната схема. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете. Важно е да отбележим, че ключовете сх1, сх.6 и сх8, външно не се различават едни от друг, поне от предната страна, затова е важно да поискаме при покупка ключ от нужния ни вид и добре да ги огледаме отзад. Друг вид ключ за осветление е т.н. лихт бутон, който се използва за стълбищно осветление. За разлика от девиаторният и другите видове ключове, при лихт бутона има само едно стабилно състояние. Това означава, че при натискането му, след запалването на всички стълбищни лампи или на част от тях, при високи блокове, той се връща в изходно положение. Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат.

Монтаж и свързване на контакт, свързване на двоен контакт за скрит и открит монтаж

Related Articles

5 Comments

 1. Има още един вариант на схема 6 /2 девиатора/ -"схема на Ангел"-лампата се свързва към превключващите клеми на двата ключа ,а захранването се подава на двете превключвани клеми,но е по -опасна -фазата се "мести" ту на единия,ту на другия ключ и някой новак ,може да се "шашне"

  1. Тази схема (схемата на Ангел") не трябва да се използва, защото при повечето девиаторни ключове понякога се случва макар и за кратко да са затворени и двете части на ключа. Когато това се случи се дават накъсо фазата и нулата, при което предпазителят пада, а ключът се поврежда.

   1. Никога в девиаторния ключ двата неподвижни контакта не могат да се свържат на късо! Проблемът идва от това, че при превключването възниква дъга между отварящите се клеми и времето за изгасване на дъгата може да бъде по-голямо от
    времето за прелитане на подвижния контакт. Времето за "горене" на дъгата зависи от големината и импеданса на товара. При голямо време, дъгата "пренася" фазата към клемата с нулев потенциал и тогава възниква късото съединение. Голямо време за горене на дъгата има при големи индуктивни товари, като включване на много луминесцентните лампи.

 2. Как се връзват дивяторни ключове с димер към две крушки.
  Като ги вържа паралелно, като сложа втора крушка и първата гасне….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button