ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиКак да направя

Аварийно захранване за циркулационни помпи и камини с водна риза

Защо ни е необходим UPS

При работа на камините с водни ризи включени в система за локално парно е от съществено значение непрекъсваемата работа на водната циркулационна помпа. Ако тази помпа спре, водата в системата няма да може да се охлажда в радиаторите на парното, това може да доведе до прегряването и в тази част от системата, която е най-близо до работещата камина и да се стигне до тежка авария, затова в тези системи, както и в системите със слънчеви колектори винаги се предвижда допълнително аварийно захранване UPS, което да се включи автоматично, при отпадане на основното захранване. Това аварийно захранване включва UPS за камина/пелетен котел с подходящата мощност, акумулатор като източник на аварийно захранване, както и защити и кабели. UPS аварийното захранване е изключително необходимо и при работата на пелетни котели, поради чувствителността на електрониката на пелетните горелки.

UPS за парно

Какво представлява UPS

Наричано често UPS (Uninterruptible Power Supply) за камини, това представлява устройство, което при прекъсване на мрежовото захранване произвежда напрежение, което осигурява нормалната работа на локалното парно при прекъсване или колебание на мрежовото напрежение. Освен това UPS устройството автоматично зарежда акумулаторната батерия при наличие на мрежово захранване, като след пълното зареждане преминава в режим – резерв, до следващото спиране на централното захранване. Сърцето на това устройство е инверторът

Аварийно захранване за циркулационни помпи и камини с водна риза 1

преобразуващ постоянното напрежение идващо от акумулатора със стойност около 12 волта в променливо мрежово напрежение с големина 220 волта. За нормалната работа на циркулационните помпи в системата е желателно инверторът да произвежда напрежение със синусоидален характер. Инверторът с чиста синусоида  (Pure sine wave) осигурява качествено захранване на помпата. Често този инвертор се нарича UPS или цялата подсигуряваща система се нарича така. Ако в системата участва инвертор с модифицирана синусоида, помпата ще загрява, ще издава висок шум и при продължителна работа може да изгори. Времето, през което може да се поддържа аварийното захранване зависи от силата (капацитета) на акумулаторната батерия, измерван в Ah (амперчаса) и мощността на захранените уреди.

 

Как да изберем инвертора

При изборът на мощността на инвертора, най-добре е да се направи консултация със специалист. Трябва да се има предвид, че товари с индуктивен или капацитивен характер, като помпи, хладилници, климатици и др. изискват мощността на инвертора да е 4 -5 пъти по-голяма от тази на включените консуматори. Трябва също да се съблюдава поляритета на свързване във постояннотоковата част на веригата. Ако все пак размените поляритета инвертора има предпазител, който ще изгори и ще спаси скъпоструващата техника от повреди. При избор на инвертори е важно да се обърне внимание на характеристиките на устройството и най-вече на сумарната мощност на всички компоненти свързани към UPS.

Пример за пелетна горелка

Ако имаме:

  • мощност на запалката – 300W;
  • мощност на вентилатора – 30W;
  • мощност на двигателя на шнек – 80W;
  • циркулационна помпа – 70W;
  • обща мощност – 480W.

Тогава:

Минималната мощност на захранването трябва да е 700W, предвид естеството на товарите.

 

Аварийно захранване за циркулационни помпи и камини с водна риза 2

 

Заключение

Цените варират в много широки граници и е необходимо да се потърси най-ефективното решение с най-добра цена. В заключение ще уточним, че независимо от качеството и цената на инсталираното оборудване за постигане на максимален комфорт чрез локално парно, при което енергията се извлича от фосилни източници, газова горелка или фотоволтаичен панел, електрозахранването, по същество, си остава най-несигурната компонента в системата. Проблемите с електричеството са една от най-честите причини за сериозни аварии на домашно парно. Затова разходите за аварийно захранване, трябва да се впишат в графата „задължителни“  иначе рискувате изведнъж да се окажете в ситуация, в която вложените усилия и средства са били напразни.

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button