ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиКак да направяПотребителска електроника и компютърни системи

Светодиоди LED II част

При свързването на светодиоди LEDs се използва ограничителен резистор, който ограничава тока през светодиода и по този начин го предпазва от изгаряне. Този резистор определя работната точка на светодиода върху волт-амперната характеристика. Ако ползваме основните характеристики на LED от първата част на статията, ще имаме следната формула за изчисляване на стойността на съпротивлението: съпротивлението ще е равно на разликата между подаденото напрежение и пада на напрежението в права посока на самия светодиод, разделено на максималния продължителен ток в права посока на диода или

R=(U-Up)/I

ако не сте много добри със сметките има изчисляващи схеми, при които, ако знаете какво напрежение подавате, пада на напрежение върху LED и тока на светодиода – вграденият в схемата калкулатор сам изчислява нужното съпротивление:

rezistor for LED
Изчислителна схема за избор на резистор за LED. Последвайте линка вграден в снимката за да изчислите съпротивлението.

Ако изчислената стойност на съпротивлението не е стандартна, алгоритъма на схемата предвижда посочването на най-близката стандартна стойност на резистор. Препоръчва се, при избора да се спрете на най-близката по-голяма стойност на съпротивлението, за да има известен запас схемното решение. Ако подаваното напрежение варира в определени граници, във формулата се поставя неговата най-висока възможна стойност.

Често обаче се налага използването на повече от един LED. В такъв случай се използва последователно (серийно) свързване на светодиодите. В този случай избора на съпротивление зависи от общия пад на напрежението върху всички диоди.

R=(U-NxUp)/I

където N е броя на светодиодите.

rezistor for series LED
Изчислителна схема за последователно свързани LED. За изчисляване на резистора последвайте линка вграден в снимката.

Тази схема също открива и препоръчва най-близката до изчисленото, стандартна стойност на съпротивлението, когато изчислената стойност не отговаря на стандартен резистор.

Не винаги обаче разполагаме с достатъчно голямо захранващо напрежение, за да включим всички диоди, които са необходими, последователно, тогава се прави т.н. паралелно свързване. При него към всеки светодиод се поставя съпротивление или се използват поредици от успоредно свързани серийни вериги от светодиоди.

LED-resistor-parallel-circuit
Паралелно свързване на LED

ledlig41

Тъй като върху резистора се разсейва мощност, това се явява загуба, затова стремежът е да се използва схемно решение, при което стойността на съпротивлението на резистора да е най-ниско. Затова се предпочита серийното свързване, при което загубите са по-малки. При него сборът от падовете на напрежение върху LED, трябва да е близко, но по-малко от захранващото напрежение.

Ограничителен резистор се използва, само когато напрежението е постоянно. Когато входящото напрежение варира в много широки граници се използват специални интегрални схеми или драйвери изградени от транзистори, така управляваме светодиода чрез  биполярните PNP или NPN транзистори, които работят в ключов режим.

diode46

 

Всички тези схеми се отнасят за постоянен ток, когато обаче искаме да получим максималната светлинна енергия, която е възможно да произведат светодиодите, те се включват в импулсен режим на работа. Тогава към светодиода подаваме импулсен пиков ток, който е 2-3 пъти по-голям от продължителния ток през светодиода. Използва се ШИМ (широчинно-импулсен модулатор). Светодиодът работи в режим ON-OF, като средното ниво на тока е по-високо и интензитета на светлината е по-голям, като същевременно се вземат мерки за достатъчно разсейване на топлинната мощност, за да не прегрее LED. Честотата на импулса е достатъчно висока и човешкото око не може да види мигането, поради своята инертност. Импулси с честота 100Hz изглеждат за нас като като непрекъсната светлина.

Многоцветни LED

В днешно време технологията осигурява възможност за употребата на LED в производството на плоски телевизори с пълен набор от цветове, LED дисплеи, смартфони и др. и всичко това благодарение на употребата на голям брой разноцветни LED. Повечето диоди произвеждат само един цвят, но многоцветните диоди все повече навлизат в бита. Те произвеждат богата гама от цветове, макар че всъщност, често това се постига с два или три светодиода събрани в един корпус.

Двуцветните LED са два светодиодни чипа съединени в инверсен паралел в общо тяло. Диодите са поставени обърнати един спрямо друг.bicolour-led

Когато тече ток в едната посока свети червено, а когато токът тече в другата – зелено. Този двуцветен диод може да се използва при определяне на полярността на акумулатори или батерии, напр. при правилно свързване да свети зелено, а при неправилно – червено.

 

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button