ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиИндустриална електротехника и автоматика

Контактор

Встъпление

В тази статия ще разгледаме някои основни положения на електрическото устройство наречено контактор без претенции за изчерпателност. Ще се опитаме максимално просто да обясним какво представлява, какви видове контактори има, както  и принципа на действие, приложенията и най-важните характеристики на този уред. Без да се опитваме да заместваме уикипедията ще дадем една кратка представа, включително и изображения,  предназначена за неспециалисти с основна цел, повишаване на общата техническа култура на читателите на нашия скромен блог.

Определение

Контакторът е двупозиционен електрически апарат за често включване и изключване на силови електрически вериги от разстояние при нормален режим на работа. Затварянето и отварянето на контактите на контактора най-често се извършва чрез електромагнитно задвижване.

Конструкция

Контакторът се състои от главни контакти, спомагателни контакти, бобина, магнитопровод, корпус, дъгогасителна система. Намотката (бобината) със магнитопроводът, състоящ се от неподвижна Ш-образна част и подвижна част (котва), заедно с крепежните им елементи образуват електромагнитната система на контактора. Контакторът има главна, силова верига и спомагателна, управляваща верига. Възможни са и варианти, когато токът е малък, при които да няма дъгогасителни камери или спомагателни контакти.

Трифазен Принципно устройство на трифазен контактор.
Принципно устройство на трифазен контактор.
1. Бобина 2. Пружина 3. Подвижна част (котва) 4. Затварящи се контакти

Принцип на действие

При затваряне на  управляващата верига протича ток през бобината на контактора, създава електромагнитно поле в магнитопровода и около него, което е насочено така, че да привлече котвата. Тя е свързана с подвижните силови контакти , които се затварят, като по този начин започва да тече ток в силовата верига. По този начин се осъществява дистанционен пуск на електрически двигатели или други устройства с по-високо напрежение и ток от тези на управляващата верига. Контакторът в общия случай няма механични средства за задържане на силовите контакти във включено положение при изключване на управляващото напрежение затова, при отсъствие на управляващо напрежение те се отварят. За да се задържат силовите контакти във включено положение се използват различни видове механични задържащи стопери.

Приложение

Контакторите се използват за често комутиране на мощни консуматори от дистанция. Функционират на релеен принцип, но стойностите, с които оперират, са много по-големи от тези на обикновените релета и могат да достигнат от няколко ампера до стотици ампери и няколко киловолта напрежение. В комбинация с термично реле контакторите служат за защита на електрическата мрежа от претоварване.  Постояннотоковите контактори се използват за електрически локомотиви, дизелови локомотиви, електрически влакове, трамваи и тролейбуси, за асансьорите, лифтове), компенсация на реактивната мощност, комутация на големи постоянни мощности.

Видове контактори

Контакторите могат да бъдат различни видове в зависимост от:

 • вида на тока – постояннотокови и променливотокови (контакторите за постоянен ток са предназначени за превключване навериги за постоянен ток и обикновено се задействат от постояннотоков електромагнит, променливотоковите контактори са предназначени за превключване на променливотокови вериги, електромагнитите на тези контактори могат да бъдат както AC така и DC)
 • по броя на полюсите – могат да бъдат от 1 до 8 полюса
 • по номиналния ток на главната верига – от 1.5 до 4800А
 • по номиналното напрежение на главната верига – от 27 до 2000 VDC, от 110 до 1600 VAC с честота 50, 60, 500, 1000, 2400, 8000, 10 000 Hz.
 • честотата на комутациите
 • условията на работа и т.н

contactor2contactor1

 

 

 

 

Избор на контактор

При подбора на контактора трябва да се имат предвид следните основни параметри:

 1. Ток и напрежение на силовата верига, мощност на консуматора и вид на товара (активен или реактивен), наличие на пусков ток.
 2. Ток и напрежение на оперативната верига, вид, големина.
 3. Режим на работа, честота на комутациите, наличие на повторно кратковременни натоварвания.
 4. Брой на полюсите
 5. Климатичното изпълнение

Огромен набор от качествени контактори на много ниски цени ще намерите тук.

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button