ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиИндустриална електротехника и автоматикаКак да направяПотребителска електроника и компютърни системи

Мощни автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи (шалтери) са предназначени да защитават електрическите вериги от къси съединения, претоварвания по ток и други повреди. Наричат се автоматични прекъсвачи, защото сработват без човешка намеса при достигане на определено, предварително зададено състояние на тока и напрежението. Наричат се още от неспециалисти и шалтер (прекъсвач нем.). В този смисъл, те действат като предпазител със стопяема вложка, но нямат недостатъка на този предпазител – еднократното сработване и ръчнатата замяна на вложката. Автоматичните прекъсвачи могат да сработват многократно, като броят комутационни цикли обикновенно е посочен от производителя. В зависимост от броя полюси, автоматичните прекъсвачи се делят на еднополюсни и многополюсни. Последните се използват за едновременно изключване на фазите на електрическата верига. Според работното им напрежение автоматичните прекъсвачи са за ниско (до 1000 V), средно (до 35kV) и високо напрежение (110-400kV), но когато са за средно и високо напрежение се наричат просто прекъсвачи. Тук ще разгледаме автоматичните прекъсвачи за ниско напрежение, но с голям ампераж.

 

Конструкция на автоматични прекъсвачи

Конструкцията на един автоматичен прекъсвач се състои от контакти (обикновено нормално затворени), превключващ механизъм, клеми, биметална пластина (осигуряваща термичното изключване), индукционна намотка, дъгогасителна камера (искрогасителна камера), калибрационен винт (с него се настройва тока на изключване), превключващ лост (за ръчно включване след отстраняване на повредата) с указани положения „I“ и „O“ или „вкл“, „изкл“. Сработването на автоматичният прекъсвач за големи токове (мощностен АП) става чрез електромагнитната система, в която влиза и бобината. Когато токът в електрическата верига нараства, в бобината се индуцира магнитен поток, който създава електродвижеща сила, която отваря, от своя страна,  контактите на прекъсвача. Другата конструктивна система се основава на повишаването на температурата на биметална пластина. При загряване биметалната пластина се деформира и изключва контактите.

На практика се ползват автоматични прекъсвачи, в които са вградени и двете системи. Електромагнитната система изключва токовете на къси съединения, тя е по-бърза –  термозащитата сработва при по-продължителни токови претоварвания с големина на тока малко по-голяма от  тази при нормален работен режим. Важно е да се отбележи, че в режим на късо съединение възникват токове в пъти превишаващи номиналния в електрическата верига. При такива токове, при отваряне на контактните клеми, токът продължава да протича през въздушната междина образувайки електрическа дъга с много висока температура, която е в състояние да стопи корпуса на прекъсвача или да завари клемите ако не се вземат конструктивни мерки това да не стане. Техническото решение за мощни автоматични прекъсвачи  с въздушно охлаждане е дъгогасителни камери, които да поемат топлината от токовете на късо съединение, съдържащи отвори с метални пластини, които да отнемат от топлината на дъгата. При средно и високо напрежение прекъсвачите ползват други конструктивни решения за овладяване на топлината възникваща при образуването на електрическа дъга. Там работната среда може да е вакуум, или инертен газ. Има и конструкции, при които контактната система е потопена в машинно масло.

original_42236

Прекъсвачите за ниско напрежение се делят на: прекъсвачи с номинален ток до 100А, автоматични прекъсвачи с лят корпус за номинален ток до 1600А, прекъсвачи с номинален ток до 6000А – това са в общия случай въздушни прекъсвачи с възможност за настройка на изключвателните параметри. вакуумни прекъсвачи за ниски и средни напрежения за номинален ток до 3000А.

Как да си изберем автоматичен прекъсвач?автоматични прекъсвачи

При избор на автоматичен прекъсвач трябва да се обърне внимание на следните основни негови характеристики: еднополюсен или многополюсен прекъсвач ви трябва (при трифазно напрежение обикновено се избира триполюсен), номинален ток, номинално напрежение, има ли възможност за настройка на изключваните величини, максимална изключвателна възможност на прекъсвача (най-големия ток, който прекъсвача може да изключи), работна изключвателна възможност (токът, който прекъсвача може да изключва многократно без повреда). При избор на мощностен автоматичен прекъсвач трябва да се изчисли какъв би могъл да бъде най-големият ток на късо съединение, който може да възникне във веригата.

Ако има опасност да възникне ток на късо съединение над максималната изключвателна способност на прекъсвача, могат да бъдат поставени и обикновени стопяеми предпазители за презастраховане на сигурността на системата, като логиката тук е, не че ще се повреди автоматичния прекъсвач, а че при неуспешно изключване може да се стигне до тежка скъпоструваща повреда на защитаваното оборудване. Също при избора на прекъсвач е важно да се знае къде ще бъде монтиран. Ако мощният автоматичен прекъсвач е предвидено да бъде монтиран на DIN шина, той трябва да бъде подбран с корпус стандартизиран за монтаж на този тип еврошина. Ако прекъсвача ще се монтира в елтабло, трябва да се провери дали тоководещите шини съответстват на прекъсвача.

Понякога мощностният автоматичен прекъсвач се монтира директно към защитаваният електрически механизъм. Използването на автоматични прекъсвачи в автоматизираните системи за сградна инсталация е вече често срещано като понякога се слага датчик, който дистанционно сигнализира за състоянието на прекъсвача в централизиран диспечерски пункт, за да може при показание за изключен прекъсвач да се вземат незабавни мерки от ремонтните групи, така че съответната жилищна или обществена сграда да остане най-малко време без захранване. Огромно разнообразие от качествени и надеждни мощностни автоматични прекъсвачи може да намерите тук.

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button