Електротехника за бита и съветиПотребителска електроника и компютърни системи

Какво е IP защита и какви степени има

IP защита е термин, обозначаващ степента на защита на даден уред от въздействието на околната среда и по-точно защита от проникване на твърди частици или флуиди в корпуса на уреда. Проникването на външни елементи може да доведе до нарушаване работата на устройството или до пълното му увреждане, както и до нараняване на намиращи се в близост хора.

IP или International Protection (международна защита), е таблица с установени рейтинги на защита, която е дефинирана от европейското законодателство в международния стандарт IEC 60529. Абревиатурата IP често се интерпретира и като Ingress Protection или защита от проникване.

 

IP защита рейтинг

Нивото на защита или IP рейтингът на даден продукт се определя от две цифри. Първата означава степента на защита от проникване на твърди частици, а втората – на вода или други течности. Например продукт със защита IP65 е с ниво 6 на защита от твърди частици и ниво 5 на защита от течности. Вижте възможните стойности и съответстващите им нива на защита.

 

Първа цифра – защита от проникване на твърди частици

Цифра Степен на защита
0 Без специална защита
1 Защитен от твърди предмети до 50 мм и от случайно докосване с ръка
2 Защитен от твърди предмети до 12 мм и от случайно докосване с пръст
3 Защитен от твърди предмети до 2.5 мм (инструменти или кабели)
4 Защитен от твърди предмети до 1 мм (фини инструменти или проводници)
5 Ограничена защита от прахови частици и пълна защита от контакт
6 Пълна защита срещу проникване на прахови частици и пълна защита от контакт

 

Втора цифра – защита от проникване на течности

Цифра Степен на защита
0 Без специална защита
1 Защитен от вертикално падащи капки
2 Защитен от пръскане с ъгъл до 15 градуса
3 Защитен от пръскане с ъгъл до 60 градуса
4 Защитен от пръскане от всички посоки
5 Защитен от струя с ниско налягане от всички посоки
6 Защитен от струя с високо налягане от всички посоки
7 Защитен от кратко потапяне на дълбочина до 1 м
8 Защитен от високо налягане и от дълготрайно потапяне на дълбочина

В някои случаи, ако обектът има само единия вид защита, се използва буквата X, за да замести другия вид. Например IPX4 означава, че липсва защита от твърди частици, а степента на влагоустойчивост е 4. Или друг пример – IP5X означава, че има степен 5 на защита от проникване на твърди частици и липсва напълно влагозащита.

Какво е IP защита и какви степени има 1

Споделете тази инфографика на вашия сайт!

За някои предмети от ежедневието ни е от ключово значение да притежават подобна защита в някаква степен, за да може надеждно и безопасно да изпълняват функциите си. Например различни представители на потребителската електроника, които носим със себе си и излагаме на влиянието на климата и околната среда, като мобилни телефони, радиостанции, фенери и друго лично осветление.

Статичното осветление, което е подложено на влага и прах също се нуждае от защита и от правилното и обозначаване от производителя. Например всички видове градинскo и парково осветление, улично осветление, фасадно осветление и декоративни, празнични светлинни украси. На практика всички осветителни тела, предназначени за употреба на открито. Но не само – често промишленото осветление и оборудване се нуждае от прахо и/или влагоустойчивост, а в домашната среда осветлението и електроуредите за банята и кухнята имат нужда от влагозащита.

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button