ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиИндустриална електротехника и автоматикаКак да направяПотребителска електроника и компютърни системи

Контролер за соларен панел

Да си сложа ли соларен панел?

Много хора си мислят, че поставянето на соларен панел е сложно, скъпо и слабоефективно и поради тази причина все още нямат такава. Има разбира се случаи, при които поставянето на фотоволтаични устройства е наложително и тогава и скептиците се заемат с инсталирането им. Едва тогава разбират, че: първо – има много написано по въпроса; второ – никак не е трудно и трето, но не по значение – ползите са много и дълготрайни. Нека съвсем простичко анализираме, от какво имаме нужда за получаване на безплатен ток от слънцето, с други думи, какво включва понятието соларна система? От какво се състои тя?

Всеки фотоволтаичен източник на ток трябва да има: соларен панел (фотоволтаична клетка), акумулатор, свързващи проводници с определено сечение и определен вид, консуматори, предвидени да получават ток от преобразуването на слънчевите лъчи в електричество, един инвертор на напрежение ако консуматорите са на 220 волта и едно устройство, което да контролира процесите наречено контролер на соларни панели.

контролер за соларен панел

За да изберете правилно мощността на соларен панел, акумулатора и инвертора е добре да използвате удобният и лесен за работа  калкулатор за изчисление на мощност на соларни панели.

Контролер на соларен панел

Соларният контролер следи състоянието на заряд на акумулатора, управлява зарядните процеси и може да включва и изключва консуматора. По този начин акумулаторът се използва оптимално и значително се увеличава експлоатационния му срок. Контролерът, освен това предпазва системата от презареждане, от дълбок разряд на акумулатора, както и от обратен ток към соларния панел. Обикновено контролерът има 6 клеми групирани по чифтове със съответните означения.

контролер за соларен панел

На една от двойките се свързва акумулатора, като е задължително, при свързване, да се започне именно от него. На втората двойка клеми, трябва да се свърже соларния панел, а на третата – консуматорът ако е на 12 волта, или инверторът, ако искаме да захранваме консуматори на 220 VAC. Има строго съответствие между мощността на соларния панел, мощността на акумулатора, размерът на тока, който може да протече през контролера, общата мощността на консуматорите, включвани едновременно към фотоволтаичната система, както и сечението на кабелите, с които се свързват всички компоненти. Ако не се спази това съответствие на мощностите, както и последователността на свързване към контролера на другите устройства – системата ще изгори.

Особености при изграждане на соларна система

Важно е да се знае, че при примерна дължина на кабелите от 10 метра, при номинален зареждащ ток на контролера от 10 А, сечението на свързващият проводник трябва да е 6mm2 или повече. При големина на зареждащият ток на контролера от 8 А – сечението трябва да е 5 mm2, при ток 6 А – 3mm2 и съответно при зареждащ ток от 5 А, сечението на свързващите проводници не може да е по-малко от 3mm2. Кабелите за соларни панели са специални. Кабелите ще работят на открито и при резки температурни колебания, излагане продължително на силни слънчеви лъчи, дъжд, сняг и други атмосферни влияния. Те имат изключително стабилна изолация, специално подсигурена срещу продължително излагане на UV – лъчи.

Цената им е относително по-висока, от тази на обикновените захранващи проводници, но специалистите препоръчват да се използват именно този тип проводници, поради качествата им. Особено важно е, когато се свързва към системата фотоволтаичният панел, той да бъде покрит с непрозрачна материя, за да се предотврати генерирането на електроенергия в течение на процеса на свързване. При свързване, винаги свързвайте първо положителния полюс, а след това отрицателния, като това се отнася както за соларния панел, така и за акумулатора и консуматора.

Избор на правилния контролер за соларен панел

Повечето контролери на соларен панел имат различна светлинна индикация, за състоянието, в което се намира системата, така че ползвателят на контролера да бъде информиран във всеки един момент с колко ток разполага. Има консуматори, които е недопустимо да бъдат изключвани от контролера, като например аварийно осветление, охранително-сигнализационни системи и др. Тогава те могат да бъдат включени директно към акумулаторната батерия, но трябва да се има предвид, че тогава контролерът няма да може да предпази акумулатора от дълбок разряд и трябва да се обезопаси допълнително.

Контролерите на соларни панели, освен всичко друго, имат и специални изисквания за тяхното разположение. Така например, контролерите не трябва да се монтират на открито или във влажни помещения. Не трябва да бъде поставен на пряко изложение на слънчеви лъчи. Трябва да бъде монтирани на стена или хоризонтална повърхност с отстояние от поне 10 cm до най-близкият предмет, за да се осигури естествена конвекция на въздуха. Добре е контролерът да се монтира близо до акумулатора, но на разстояние не по-малко от 30 cm.

Контролерите не изискват специално обслужване, т.е. те са необслужваеми. Все пак веднъж годишно е добре да се направи профилактика на цялата система. Да се отстрани евентуален прах и мръсотия и да се притегнат свързващите винтове.

Има контролери работещи с различни напрежения: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC. Друг параметър, който е от изключително значение при избор на контролер е неговата собствена консумация. Качествените контролери се отличават с много ниска собствена консумация от порядъка на 4 mA. По скъпите модели могат да бъдат програмируеми, да се управляват дистанционно и пр. Разбира се може да се свързват повече от един соларен панел към контролера. Само трябва да се съобразяваме с общата мощност на контролера и начина на свързване на панелите (последователно, паралелно или смесено).

Заключение

Изборът на надежден и качествен контролер е едно от най-важните условия за дълга и ефективна работа на цялата соларна система. Важно е да се провери дали избраният уред съответства на DIN EN ISO 900-2000  или подобен стандарт, да е закупен от реномирана фирма с традиции в продажбата на фотоволтаични системи като Викиват и да е съобразен като капацитет с мощността на соларната система. Както се вижда от този текст няма нищо сложно в инсталацията на соларна система. Най-хубавото идва след това, когато токът който произвежда е напълно безплатен. При все по-нарастващите цени на елктрическата енергия, популярността на системи произвеждащи еленергия от слънцето вятъра и други възстановяеми източници, ще нараства.

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button