ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съветиИндустриална електротехника и автоматикаПотребителска електроника и компютърни системи

Вентилатори

Вентилаторът е устройство за принудително преместване на газове в сгради и помещения от индустриален и битов характер. Вентилаторът представлява ротор, към който по определен начин неподвижно са закрепени ламели (лопатки), които при въртене на ротора упражняват върху въздуха (газа) определено налягане, завихрят го и го отблъскват в определена посока.

Вентилатор с предпазна решетка, gif
Вентилатор с предпазна решетка

От конфигурацията на ламелите зависи посоката, в която се изхвърля въздуха. Обикновено вентилаторите намират приложение като основен елемент в системите за въздушна климатизация, аспирация и отопление, както и за обдухване на охлаждащи радиатори на различни устройства. Вентилатори се използват за въздухозахранване за поддържане на горивни процеси, служат също за вентилация на заводски халета, машинни зали, багрилни помещения и обществени здания, както и за въздушни завеси – топли или студени. Съществуват вентилатори с ляво и дясно въртене. Вентилатори се използват за транспортиране на брашно, дървени стърготини, метален прах, талаш и др. Използването на вентилатори започва в края на XIX век, като в началото намират приложение в проветряването на рудници, трюмове на кораби, ускоряване на процеса на сушене и др.

Основните параметри на вентилаторите са:

 • дебит – представлява обемът въздух преминал през вентилатора за единица време. Дебитът се измерва в ( m3/s ).
 • пълно налягане – нарастването на енергията на въздуха преминал през вентилатора. Пълното налягане се измерва в ( Pa ).
 • статично налягане – то е резултантна величина от разликата между пълното и динамичното налягане и определя кинетичната енергия на въздуха след вентилатора. Също се измерва в  ( Pa ).
 • мощност – това е мощността на електродвигателя на вентилатора и се измерва във ватове ( W ).

Дебитът е главен параметър при избора на вентилатор. Дебитът се изчислява по формулата на Бернули и представлява изтекъл обем флуид през определена площ за единица време. При избор на вентилатор се отчита:

– вида на помещението (промишлено, търговско, жилищно).

– вида на вентилационната система, която ще се използва (нагнетателна, смукателна или смесена).

– необходимият дебит (определя се на базата на това, колко пъти трябва да се смени въздуха в помещението за единица време).

– типът на електрозахранването (еднофазно или трифазно).

– изискването за шум в, и около обекта.

Напоследък все повече домакинства поставят нова алуминиева или PVC дограма, като по този начин отлично топлоизолират жилищата си, но веднага възниква проблемът с влагата и мухъла, който е източник на токсини. Качеството на въздуха в жилищните и работните помещения е от изключителна важност. Много от здравословните проблеми на съвременния човек се предизвикват от въздуха в собствения му дом или на работното място. Вече е доказано, че качеството на въздуха в добре уплътнените и отлично термоизолирани жилища не е здравословен. Въпреки съветите на специалистите да се проветряват често помещенията, заради високите цени на парното и тока, повечето българи не го правят.

В жилището на едно тричленно семейство ежедневно се отделят 6-14 kg вода при дишане (30-100 g/h от човек), при готвене, къпане, пране, както и от растения и аквариуми. За да се изведат 10 kg вода навън е необходимо раздвижването на 3000 m3 въздух. Това означава, че средно 7 пъти на ден трябва да има обмен на въздуха в жилището, за да се отстрани ненужната влага. Това обаче води до загуба на топлина и високи сметки за отопление. Както е известно съчетанието от температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещението определят чувството за комфорт на човек в това помещение.

От съществено значение е и наличието на достатъчно кислород в него, както и наличието на прекалено много въглероден двуокис. Всички знаем, че когато се съберат твърде много хора в едно малко помещение, след известно време, застоялият въздух понижава работоспособността им и предизвиква бърза умора. При липса на циркулация се повишава концентрацията на радон, други вредни газове, миризми и прах. Трайното решение е добрата вентилация. При навлизане на определено количество свеж въздух отвън и извеждане на застоялия и замърсен въздух от помещението се решават всички гореспоменати проблеми, а това може да стане с правилно изчислени и поставени вентилатори – нагнетателни и аспирационни. По този начин ще подобрим значително качеството на въздуха без да губим топлина (през зимата).

При изчисляване на дебита на вентилатора трябва да се вземе в предвид вида на помещенията и видовете дейности, които се извършват в тях. По-долу са показани приблизителни препоръчителни норми за това, колко пъти трябва да се смени въздуха за един час:

Търговски и обществени обекти:                        Битови помещения:
Фурни                                     20-30 пъти                           Кухня                               6 пъти
Банки                                         3-4  пъти                            Баня                                 5 пъти
Кафенета, барове                 10-15 пъти                           Санитарен възел           7 пъти
Столови                                    5-10 пъти                            Пералня                         10 пъти
Кина и театри                         5-8 пъти                              Мазе                                 4 пъти
Конферентни зали               8-12 пъти                             Гараж                               4 пъти
Фоайета                                    3-5 пъти                              Тоалетна                        10 пъти
Гаражи                                     6-8 пъти
Спортни салони                    6-12 пъти
Фризьорски салони            10-15 пъти
Лаборатории                          8-12 пъти
Тоалетни                                 8-15 пъти
Офиси                                       4-8 пъти
Библиотеки                             3-5 пъти
Записващи студия             10-12 пъти
Ресторанти                            6-10 пъти
Училищни стаи                     2-4 пъти

Друг показател е, какво е необходимото нормално количество въздух за един човек:

При нормална активност – 20-25 m3/h

При нормална активност с пушене – 30-35 m3/h

При лека физическа работа – 45 m3/h

vortex_structures

Пример за изчисляване на дебит на вентилатор:

Дебитът на вентилатора се изчислява по формулата:
D=V.p.k  (m3/h)
V е обемът ДхШхВ, в m3
р – кратност на въздухообмена, Колко пъти трябва да се смени въздуха в помещението за час.
k – коефициент на запълване на помещението. Колко мебели има в помещението.  Стойността на коефициента се избира в интервала между 0,7-0,95. Колкото повече мебели има толкова по-малка е стойността на този коефициент.
Например за баня с габарити 2,40 х 1,40 х 2,50 m  обемът на помещението е V=8,40 m3.

Следователно, необходимият дебит на вентилатора, изчислен по горната формула, е равен на D=V.p.k= 8,4.5.0,9=37,80 m3/h.

За добрата вентилация е от съществено значение местоположението и броя на вентилаторите. В едно по-голямо помещение например е по-удачно да се поставят няколко по-малки вентилатора на подходящи места, отколкото един голям. Вентилаторите трябва да се поставят така, че да има достъп на свеж въздух до всяка точка на помещението. Също така обемът на изтегленият въздух трябва да е приблизително равен на нагнетеният в помещението. Аспирационните устройства се поставят в горната част на помещението, а нагнетяващите, на местата от които има достъп до свеж и чист въздух. Добре е да са в диаметрално противоположните части на стаята. Нагнетателните устройства са задължителни в помещенията с камина, защото ако включите аспирацията над готварската печка в кухнята например, тя ще предизвика зона с ниско налягане, а това може да доведе до всмукване на дим в помещението.

Съвременното решение позволява автоматизиране на процеса на вентилирането на помещенията. Автоматичното управление позволява активиране на вентилатора при определени условия: при определена влажност в помещението, при влизане или излизане от банята (със сензор за присъствие) или през определен период от време. Някои вентилатори имат таймер плюс вградена система за контрол на скоростта на вентилатора.

Разгледай Вентилаторите във Викиват

 

Видове вентилатори

По типа на конструкцията различаваме:

 • аксиален
 • радиален
 • тангенциален
 • без перка
осев вентилатор
аксиален вентилатор

При аксиалният, въздушният поток се нагнетява от лопатките на вентилатора по оста, около която се върти ротора. Това е един от най-разпространените видове вентилатори и намира приложение при охлаждането на електроника (компютри), битови (настолни, прозоречни), санитарни, вентилатори за баня, турбовитлови самолетни двигатели, вентилатори за шахти, вентилатори за аеродинамични тръби и др.

Вентилатор в метален кожух и предпазна решетка
Радиален вентилатор
Centrifugal_fan
Радиален вентилатор с наклонени назад ламели

Радиалният вентилатор засмуква въздуха през входен отвор намиращ се по оста, във вътрешността на ротора. Роторните перки са спираловидни и изтласкват въздуха по центробежен начин. Този вентилатор е разположен в специален спираловиден кожух, имащ формата на охлюв. Изходният въздух е под прав ъгъл спрямо входния. Може да бъде с извити напред или назад лопатки, като когато лопатките са извити назад има 20% икономия на електроенергия и по-висока поносимост към претоварвания. При извити напред лопатки, вентилаторът е по-малък по размер, има по-ниска скорост на въртене и съответно по-ниско ниво на шума. Този тип вентилатори се използват масово в промишлеността. Намират приложение за помещения с агресивна среда (бояджийни, вредни производства), във взривоопасни среди, тогава те са със специално изпълнение и др.

cross-flow-fans-66514-5553727
Тангенциален вентилатор

Тангенциалният вентилатор е с формата на издължен, кух в средата, цилиндър. Лопатките му са разположени по периферията и са усукани по оста. Въздуха се завихря и изтласква по цялата дължина на вентилатора – тангенциално. Специален дифузьор насочва въздуха в желаното направление. Тези вентилатори създават равномерен въздушен поток по цялата дължина на цилиндъра. характеризират се с безшумност, сравнително големи размери и ниско въздушно налягане. Тангенциалните вентилатори намират широко приложение в климатиците, за въздушни завеси и др.

FAN
Вентилатор без перка

fhvВентилаторите без перка са сравнително нови изделия. Имат тороидална форма на активната част със сечение на самолетно крило и сравнително широка и масивна основа. Този вентилатор има напълно равномерен въздушен поток. Въздухът се засмуква в цилиндричната основа на вентилатора чрез технология, заимствана от самолетните двигатели. След това въздухът навлиза в кух пръстен, откъдето излиза през процеп с широчина едва 1,3 mm, като се ускорява и увлича околния въздух със себе си и създава доста силна въздушна струя. Засега този вид вентилатор струва сравнително скъпо (около 600лв.), но се надяваме, че скоро това ще се промени.

Според предназначението и мястото на монтаж, вентилаторите се делят на:

канални – поставени са във въздуховодещ канал; може да са радиални или аксиални, често са свързани с аспирационна система.

Вентилатор за монтаж в тръбен въздуховод
Тръбен вентилатор

– таванни – поставени са, както се разбира от името, на тавана в комбинация с осветително тяло или самостоятелно. Може да са перка въртяща се по посока на часовниковата стрелка или в посока обратна на часовниковата стрелка. Като това ще промени посоката на циркулацията на въздуха.

Вентилатор за охлаждане на помещения монтиран на тавана.
Таванен вентилатор

ceiling_fan_counter_ac     ceiling_fan_clock

– покривни – поставени са на покрива на сградата, имат високи изисквания за влаго и износоустойчивост, изработени са обикновено от галванизирани метали, имат форма на турбина и имат предпазна рамка.

Copper-Turbine-Vent-by-Luxury-Metals
Покривен вентилатор

– многозонални – монтирани са в специален корпус, позволяващ диференциране на зоната или помещението, от което се засмуква въздух. Те са незаменими за обекти, които имат само един канал за изтегляне на замърсения въздух, а много на брой зони за вентилация. С тях се оптимизират разходите за въздухопроводи и др.

Към тази категоризация може да прибавим и битовите настолни вентилатори, които са преносими, както и санитарните (прозоречен тип), за мокри помещения. Те са с предпазни решетки, жалузи или с много меки перки.

Има разбира се още много и различни приложения на вентилаторите, които не са намерили място в това изложение, като например вентилаторите за кола, вентилаторите, които задвижват ховърктрафта и др.

Лодка задвижвана с вентилаторна тяга
Ховъркрафт
Related Articles

8 Comments

 1. Статията ви ми беше изключително полезна, особено за идващото топло време, знаем че всеки гледа да си пусне някой и друг вентилатор и е от полза да видим какъв е самият им метод на работата и какъв въздух въртят, понеже може да бъде доста вредно. Доста професионално пишете и не знаех, че обемът на изтегленият въздух трябва да е приблизително равен на нагнетеният в помещението, но все пак, за да бъде всичко качествено трябва да е равно, предполагам. Да сложим вентилатора високо, но от коя страна по точно или това няма значение?

  1. Вентилаторите за санитарните помещения, изтеглящи влажният и замърсен въздух, трябва да бъдат поставени, или възможно най-високо на <strong>външната</strong> стена на помещението, за да може влагата да излиза в атмосферата, или на тавана, особено ако е окачен, като с въздуховод вентилацията се свързва с общата аспирационна система на сградата, която с канален или покривен вентилатор изсмуква мръсния въздух от всички бани. Обикновено втория вариант се прилага в хотелите, където баните най-често са вътрешни помещения.

 2. Благодаря ви за тази статия.Тъй като идват по топлите дни, а знаем, че на едно работно място е добре да има температура,която не те кара всяка минута да пиеш вода или да си казваш ох колко е топло.Мисля да си взема един вентилатор, разбира се за моя сметка, понеже в работата има климатици, но поради спестяване на ток не се пускат, но подробности.Тук давате много добри насоки какво да гледаме когато тръгнем да си купуваме такъв уред.Преди да прочета тази статия мислех да купя един и да го сложа на около половин метър от мен на бюрото ми и там да го пусна точно срещу мен, но може би не е добра идея.

   1. Г-н Костов, купих френска горивна камера за отопление на една селска къща. Целта е тя да отоплява целия етаж. Фирмата, която я монтира, постави въздуховоди и един напорен тангенциален вентилатор с неизвестна мощност и дебит, който не върши работа. В помещението с камината не се стои, но за да стоплиш другите стаи, трябва да отвориш вратите. Направих рекламация и собственикът на фирмата ми каза, че ще смени вентилатора с какъвто поискам, но нищо не разбира от вентилация. Разгледах вашия и други сайтове, но се колебая между напорен вентилатор за студен въздух и смучещ за горещия. Освен това не знам колко трябва да бъде дебитът му и как ще се връща въздухът в помещението с камината. Бихте ли могли да ми направите един проект и да ми продадете подходящия вентилатор, за да съм сигурен, че този път целта ще е постигната?

    1. Проектите се заплащат. А колкото до вентилаторите, най-добре е да има и нагнетателен и изсмукващ въздуха, вентилатор, като естествено нагнетателния се поставя така, че да затопли студеното помещение, а изтеглящия, въздуха вентилатор, трябва да изтегля този въздух, от който искаме да се освободим, например студения, за да се получи конвекционен кръговрат и хомогенизиране на средата във всички помещения.

 3. Вентилаторът е уред, който през горещите летни дни е напълно необходим и задължителен елемент от едно помещение. Където и да влезеш ако няма климатик, то има вентилатори или и двете.Придават комфорт, а пък през студените дни може да духа и топло.Тук ни пишете изключително полезна информация за тях и ме насочихте какъв модел да си купя, за което ви благодаря.Снимките са красиви.

 4. Благодаря ви за статията. От тук ми става пределно ясно как точно работят тези вентилатори и каква е тяхната система. С това горещо лято всеки един от нас се опитва да се охлади по някакъв начин, а вентилатора е доста добра възможност.Само не знам кое е по вредно климатика или вентилатора.Не знам дали е добре да работят по цял ден ако има малки деца в дома.Ще се радвам да ни пишете пак.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button