Електротехника за бита и съветиИндустриална електротехника и автоматика

Как да изберем правилния вентилатор?

Вентилаторите намират много приложения в различни типове помещения и изборът на най-правилния в определена ситуация зависи в голяма степен от средата, в която ще работи. Независимо дали търсите вентилатор за дома или със специфично индустриално приложение, основните фактори, които трябва да предвидите при избора са:

 • предназначение/вид на работната среда;
 • мощност;
 • дебит.

Какви биват вентилаторите според приложението им в различни работни среди?

Аксиалните и центробежните вентилатори се разделят на различни видове според приложението (за повече информация може да прегледате нашата детайлна статия за различните видове вентилатори), което намират и най-вече на база на средата в която работят (определя се от чистотата на въздуха и наличието или липсата на твърди или агресивни частици). В най-общи линии средата на работа на вентилатора може да се определи както следва:

 • незамърсен въздух, без наличие на прахови и др. частици (нормална среда);
 • незамърсен въздух с висока влажност и без наличие на прахови или др. частици;
 • незамърсен въздух с висока температура и без наличие на прахови или др. частици;
 • незамърсен въздух и наличие на неагресивни частици;
 • незамърсен въздух, наличие на неагресивни частици и висока температура;
 • незамърсен въздух, без наличие на прахови или др. частици, но с възможност за възникване на вакуум;
 • силно замърсен въздух с наличие на агресивни летливи химически частици (киселини, мазнини);
 • среда с наличие на химически агресивни влакнести вещества.

Защо е нужно да сме наясно с показателите на работната среда на вентилатора?

аксиален вентилатор

Разгледай Вентилаторите във Викиват

Аксиалните вентилатори се охлаждат чрез въздушния поток който минава през тях. Ако не успеем да изберем подходящ вентилатор според работната му среда, твърдите и агресивни частици, както и химически активните вещества, влизат между ротора и статора, натрупват се и във втулките, лагерите и другите въртящи елементи на вентилатора. В резултат на това двигателя се затормозява и не след дълго блокира. Освен това значително се увеличава отделянето на топлина, която може да разтопи електроизолационните материали и да прегрее изолацията на намотките на двигателя.

Ако двигателя е монтиран на място, в което вкарваме или изкарваме въздух, без да е подсигурен друг въздушен приток или не са съобразени дебитните съотношения, това води до създаването на вакуум. Когато това се случи, вентилатора продължава да работи, като в резултат на това се създават сили действащи в противоположна посока на тази на въртене. Това съответно води до прекомерно натоварване, увеличаване на шума на двигателя и прегряване на вентилатора. Повечето вентилатори имат графика с информация за промяна на дебита в зависимост от обратното налягане.

центробежен вентилатор

Разгледай Вентилаторите във Викиват

Центробежните вентилатори от друга страна се делят на 2 вида – такива с турбина с изнесен двигател със собствено охлаждане (вентилатор тип охлюв) или турбината е монтирана на оста на двигателя. В случай, че изберете центробежен вентилатор от втория вид, имайте в предвид, че и при него могат да възникнат всички гореспоменати проблеми за аксиалните вентилатори.

7 варианта за избор на вентилатор за различни приложения

След като сме наясно в каква среда ще работи вентилатора, знаем обема на обекта (табло, шкаф, помещение, сграда) и колко пъти за 1 час трябва да се сменя въздуха (дебит на вентилатора), можем да пристъпим към избор. За целта ви предлагаме 7 наистина полезни съвета за избор на вентилатор според приложението и работната им среда:

 1. За охлаждане на кутии, табла, компютри, електроапаратура, нестандартни устройства и др. които работят в среда с незамърсен въздух, без наличие на прахови и агресивни частици, най-подходящи са аксиалните вентилатори от типа VM и Su Дебита на вентилатора се съобразява с обема на обекта, като е нужно да превърта въздуха от 7 до 10 пъти на час.

За охлаждане на обектите споменати по-горе, но в работна среда с наличие на влага, висока температура или условия за образуване на вакуум, се използват аксиални или центробежни вентилатори с повишено IP, например IP45, IP46 или IP47, както и високотемпературни вентилатори или центробежни, с изнесен двигател, със собствено охлаждане (при възможност за образуване на вакуум). Най-подходящи за тази цел са вентилаторите на MMotors JSC (при влага и висока температура) и Bahcivan (при вакуум). Отново при избор на вентилатор за тази специфична работна среда, дебита трябва да е между 7 и 10 пъти по-голям от обема на обекта.

вентилатор за баня

Разгледай Вентилаторите във Викиват

 1. За употреба в малки помещения с незамърсен въздух (до 10 m3), като например бани, тоалетни, мазета, малки работилници и ателиета, се препоръчват аксиални и тръбни вентилатори с дебит до 50 m3/h и със съответно IP за влажност и/или термоустойчивост. Подходящи за тази цел са вентилатори за баня Vemark (до φ 100mm) и MMotors (за баня).
 2. За стаи, малки работилници, ателиета или офиси с незамърсен въздух и обем до 120 m3, се препоръчват аксиални вентилатори от прозоречен, стенен или тръбен тип с дебит между 500 m3/h и 600 m3/h. Най-подходящи за тази цел са вентилаторите Vemark с φ 150/200

За помещения със същия обем както в т.4, в които има висока влажност и температура, както и се извършва дейност, свързана с отделяне на висока концентрация на твърди прахови или агресивни частици, се използват както следва:

 • За висока влажност – вентилатори с IP45;
 • За висока температура – аксиални, високотемпературни;
 • За агресивна среда – центробежни с турбина от неръждаема стомана и изнесен двигател със собствено охлаждане (вентилатор тип охлюв).
 1. За жилище, офис или работно помещение с обем до 350 m3, се използват аксиални вентилатори Vemark (φ 250 и φ 300mm) с дебит до 1800 m3/h.

За обекти с обем до 350 m3, но с наличие на силно замърсен въздух и агресивни прахови частици , се използват центробежни вентилатори с корозоустойчива турбина и изнесен двигател със собствено охлаждане (вентилатор тип охлюв). Подходящи са вентилаторите на Bahcivan.

 1. За жилища, офиси, магазини, складове и други работни помещения с обем до 1500 m3 и с нормална работна среда се използват група от няколко аксиални или центробежни вентилатора, разположени правилно в съответните помещения. Подходящи са вентилаторите на Vemark (например 3 бр. φ 350mm или 2 бр. φ 400mm) или центробежните и тръбни вентилатори Vemark (например 2 бр. φ 300mm). При наличие на прахови или агресивни химични частици в работната среда се използват само центробежни вентилатори с изнесен двигател (вентилатор тип охлюв) и корозоустойчива турбина.
 2. За големи работни помещения, офиси и складове с обем над 3000 m3 и нормална работна среда се използват групи от вентилатори, позиционирани правилно в помещението. Подходящи за целта са аксиални Vemark (например 3бр φ 500mm или 2 бр. φ 630mm) и центробежни вентилатори (например 3-4 бр. φ 300mm).
 3. За работни помещения в които се отделят голямо количество твърди частици, химически активни изпарения и има условия за възникване на взрив се използват специални центробежни вентилатори със корозоустойчиви турбини, задължително с изнесен двигател със собствено охлаждане и специфични мерки против възникването на искри по време на работния процес.

 

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button